26 martie 2017

Maitreyi Relația dintre personaje

Relația dintre Allan șî Maitreyi din romanul experienței
„Maitreyi de Mircea Eliade”

Apărut în anul 1933, inspirat de experiența din timpul șederii în India a autorului, Maitreyi este romanul unei iubiri imposibile dintre Allan, un tânăr englez și Maitreyi, fiica protectorului său, inginerul Narendra Sen.
        Naratorul este Allan însuși, pe care Sen îl cheamă în casa lui cu scopul de al ajuta să iasă dintr-o convalescență prelungită și cu intenția secretă de a-l înfia mai târziu. Acest din urmă detaliu el nu îl va afla decât după un timp, când va înțelege și interesul principal al lui Sen pentru el. În casa familiei Sen o va... 


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

                                                                                                      
Pret: 1.00 Euro


Maitreyi Tema si viziunea despre lume

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema și viziunea despre lume, reflectate într-un roman al experienței studiat.

Maitreyi
de Mircea Eliade

Romanul este un roman al experienței, deoarece are ca particularități specifice: autenticitate a unor experiențe definitorii, singura realitate autentică este eul, naratorul demiurgic obiectiv este înlocuit cu cel subiectiv, eul naratorial devine protagonist prin analiza lucidă a trăirilor.
Aici, autorul pune accent pe crearea impresiei de autenticitate șî experiență trăită prin utilizarea jurnalului, elemente de autobiografie, scrisori sau nume de persoane reale.
        Inspirat din experiența indiană autorul scrie povestea de...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)
                                                                                                      
Pret: 1.00 Euro

Maitreyi caracterizare personaj

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un roman al experienței studiat.
                                           
     Maitreyi
                                                                                                     de Mircea Eliade


Publicat în anul 1933, romanul este de mare succes la public, deoarece se intersectează două lumi opuse, două civilizații diferite, două tipuri de mentalitate. Povestit la persoana întâi de personajul – narator Allan, romanul este de tip realist subiectiv, cu accent pronunțat de autenticitate, apropiindu-se, de scriitura lui Camil Petrescu. Autenticitate și sursele de inspirație fac din această operă literară un roman al experinței.
        Protagonistul romanului este tânărul Allan, exponent al...


 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

                                                                                                         
                                                                                                          Pret: 1.00 Euro
15 martie 2017

Ion caracterizare

Caracterizarea personajului Ion Liviu Rebreanu


Liviu Rebreanu creează în opera sa Ion o galerie bogată de personaje, dominantă fiind imaginea lui Ion, „simbolul individual al ţăranului român, setos până la patimă de pământurile lui.”
      Realizat în manieră realistă, cu câteva nuanţe naturaliste, personajul va trăi drama pământului şi apoi drama iubirii, caracterul său dezvăluindu-se atât în mod direct (portret, biografie), cât şi în mod indirect, prin fapte, gesturi, atitudini, limbaj sau relaţia cu celelalte personaje.
          Prezentat în evoluţia sa, Ion este un personaj complex şi contradictoriu, el reflectând o mentalitate tradiţională, potrivit căreia demnitatea...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

                                                                                                       
Pret: 1.00 Euro


Dacia literară

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți modul în care ideile promovate de Dacia literară se reflectă într-un text studiat.

Alexandru Lăpușneanul

                                                                        de Costache Negruzzi


Epoca pașoptistă se situează între anii 1830 și 1860. Scriitorii pașoptiști vor fi influențați de literatura europeană a acelei vremi, adică de estetica romantică. Deși romantismul este curentul literar dominant, el coexistă la noi cu câteva elemente clasice. Epoca pașoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne. Funcția literaturii nu mai este aceea de a „lumina”, ci de a transmite emoții estetice și de a trezi sentimentul național.
        Primul care a schițat un program teoretic având ca scop modernizarea literaturii române a fost Ion Heliade Rădulescu, prin articolele... (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

                                                                                                       
Pret: 1.00 Euro

1 martie 2017

Titu Maiorescu și Junimea

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți particularitățile junismului, reflectate în opera și activitatea lui Titu Maiorescu.

Titu Maiorescu și Junimismul


Junimea a fost o societate culturală înființată în 1873-1874, de tinerii Titu Maiorescu, P.P. Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi și care, treptat, a devenit cea mai prestigioasă grupare culturală a timpului, cu o influență decisivă asupra evoluției literaturii române, mai ales după 1867, când își afiliază șî o revistă – celebra „Convorbiri literare”. Junimiștii s-au distins prin spirit filosofic, spirit oratoric (exersat în contexte politice, academice și în prelegerile populare). De fapt, gruparea de la Junimea a reușit să provoace...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Tema si viziunea - Ultima noapte...

Tema și viziunea despre lume în roman psihologic

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
de Camil Petrescu


Romanul „ Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” a fost publicat în anul 1930 și reprezintă, alături de scrierile lui Anton Holban, Mihail Sebastian, evoluția romanului românesc modern interbelic.
Conceptul de roman a fost definit în Franța, în secolul al XII-lea, dar cu alte conotații. Astăzi romanul se defineste ca o specie literară epică în proză, de mare întindere, cu acțiune complecxă ce se poate desfășura pe mai multe planuri la care participă un număr important de personaje.
Romanul psihologic are ca trăsătură fundamentală relifarea trăirilor unui personaj, focalizarea transferându-se...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Tema si viziunea - Harap-Alb

Tema și viziunea despre lume, reflectate într-un basm cult studiat.

Povestea lui Harap-Alb
de Ion Creangă

Basmul este o narațiune lineară în care sunt relatate întâmplări supranaturale, plasate într-un timp mitic și într-un spațiu fabulos, la care participă personaje întruchipând categorii morale opuse: binele și răul. Povestea lui Harap-Alb, basm cult aparținând lui Ion Creangă, respectă tiparul narativ tradițional, adăugându-i câteva note originale: autorul complică structura epică, atenuează fabulosul și rafinează stilul.
Basmul popular ilustreaza o temă clasică, repetitivă – lupta dintre bine și rău – și se încheie invariabil cu victoria binelui. Basmul redă, așadar, o viziune optimistă asupra lumii, văzută ca univers coerent, ordonat de o forță superioară, care în final răsplătește binele...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Sara pe deal - Mihai Eminescu

Sara pe deal
de Mihai Eminescu

Poezia „Sara pe deal” a fost scrisă de Mihai Eminescu (1850-1889) la Viena, în 1871-1872, mai întâi ca o variantă a poeziei „Ondina” și a fost publicată în revista „Convorbiri literare” abia la 1 iulie 1885, de aceea ea se încadrează în prima etapă a poeziei erotice, perioadă dominată de optimism, în care imaginea iubirii este una luminoasă.
Poezia „Sara pe deal” este o idilă – pastel, construită cu elemente descriptive de natură, în cadrul căreia se manifestă sentimentul de dragoste, exprimat într-o viziune specific eminesciană prin îmbinarea armonioasă a planului uman-terestru cu cel universal-cosmic.
Imaginarul poetic transfigurează realitatea concretă într-o viziune artistică specifică specific eminesciană, a cărei interpretare implică...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Relația Harap-Alb - Span

Relația între Harap-Alb și Spân

Povestea lui Harap Alb
de Ion Creangă


Povestea lui Harap-Alb, opera lui Ion Creangă, este, ca orice basm, o narațiune lineară în care sunt relatate întâmplări supranaturale, aparținâmd unui timp mitic și unui spațiu fabulos și având un sens moralizator. Toate elementele textului narativ gravitează în jurul conflictului dintre protagonist (eroul pozitiv) și antagonist (reprezentând răul). Basmul exprimă o viziune pozitivă asupra lumii, credința în forța triumfătoare a binelui.
Teama basmului este, așadar, clasica luptă dintre bine și rău (Harap-Alb și ajutoarele lui, respectiv Spânul).
Cadrul spațio-temporal, respectând nedeterminarea specifică mitului („odată”, „într-o țară”), subliniază caracterul exemplar...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro 


Personajul dramatic - Zaharia Trahanache

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj într-un text dramatic studiat.

O scrisoare pierdută
de I.L. Caragiale


Comedia O scrisoare pierdută, reprezentată pentru prima dată în 1884, este construită pe o  temă satirică, ironizând moravurile clasei politice, și o întregă societate mediocră și coruptă. Subiectul este reprezentat de încurcăturile politice provocate de pierderea unei scrisori de dragoste compromițătoare, trimisă de prefectul Ștefan Tipătescu lui Zoe Trahanache, soția prietenului său; căzută în mâinile adversarului lor, scrisoarea devine obiect de șantaj. Conflictele se conturează pe două planuri intercorelate: cel al vieții publice (politice),respectiv cel al vieții private, ambele viciate, așa cum...

 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)


Pret: 1.00 EuroParticularități de construcție - Harap-Alb

Particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat

Caracterizarea lui Harap-Alb
Ion CreangăPovestea lui Harap-Alb, opera lui Ion Creangă, este, ca orice basm, o narațiune lineară în care sunt relatate întâmplări supranaturale, aparținând unui timp mitic și unui spațiu fabulos, iar personajele întruchipează categorii morale opuse: binele și răul. Sensul său educativ se bazează în special pe felul în care este construit protagonistul, un reprezentant al forței triumfătoare a binelui. Toate elementele textului narativ sunt astfel gândite încât să sublinieze în chip moralizator această imagine pozitivă a eroului.
Tema basmului este clasica luptă dintre bine șî rău. Cadrul spațio-temporal, respectând nedeterminarea specifică mitului, subliniază caracterul exemplar al întâmplărilor. Astfel drumul eroului se întinde între...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


O scrisoare pierdută - I.L. Caragiale

Tema și viziunea despre lume într-un text dramatic studiat la clasă
                                
O scrisoare pierdută
de I.L. Caragiale

Genul dramatic cuprinde operele destinate reprezentării scenice. Modul caracteristic de expunere este dialogul sau monologul; personajele se prezintă singure, fără intermedierea unui narator; autorul își face simțita prezența doar prin indicațiile scenice. Împărțirea textului în acte șî scene, în funcție de necesitățile decorului și de mișcarea personajelor în spațiul scenic este o altă caracteristică a pieselor de teatru. Fiecare dintre speciile genului dramatic are subcaracteristici specifice. Astfel, comedia presupune...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Luceafărul - Mihai Eminescu

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți trăsăturile romantismului într-un text aparținând lui Mihai Eminescu.

Luceafărul
de Mihai Eminescu

Poemul Luceafărul a fost publicat în „Almanahul Societății Social-Literare România Jună” din Viena, în aprilie 1883, apoi reluat în revista „Convorbiri literare” din august 1883. Este un poem alegoric în care se pot identifica mai multe elemente specifice romantismului.
Trăsăturile romantismului
O primă trăsătură a romantismului este folosirea ca sursă de inspirație a folclorului autohton. În structura de bază a poemului, Mihai Eminescu se inspiră din basmul popular românesc Fata în grădina de aur. Poetul modifică basmul, dar...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


Caracterizarea personajului Stefan Gheorghidiu

Caracterizarea personajului Stefan Gheorghidiu
Camil Petrescu


Romanul „ Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” a fost publicat în anul 1930 și reprezintă, alături de scrierile lui Anton Holban, Mihail Sebastian, evoluția romanului românesc modern interbelic.
Personajul literar este o categorie fundamentală a operei literare epice și dramatice și are ca modalități de construcție caracterizarea directă și indirectă. În romanele de tip realist subiectiv personajul este complex realizat prin introspecții prelungi și devine exponențial pentru categoria socială ce o reprezintă. Evoluția unui astfel de personaj este rezultatul a două forțe, una interioară, de caracter, mai puternică, și una exterioară, socială de inadaptat. Drama personajului lui Camil Petrescu provine din...


(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul „BuyNow”)

Pret: 1.00 Euro


13 februarie 2017

Relatia Zoe-Stefan Tipatescu

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje într-un text dramatic studiat.

O scrisoare pierdută
I.L. Caragiale

Comedia „ O scrisoare pierdută”, reprezentată pentru prima dată în 1884, este construită pe o temă satiric, ironizând moravurile clasei politice, și o întreagă societate mediocră și coruptă.
Subiectul este reprezentat de încărcăturile politice provocate de pierderea unei scrisori de dragoste compromițătoare, trimisă de prefectul Stefan Tipătescu lui Zoe Trahanache, soția prietenului său, căzută în mâinile advesarului lor, scrisoarea devine obiect de șantaj. Conflictele se conturează pe două planuri intercorelate: cel al vieții publice, respectiv cel al vieții private, ambele viciate, așa cum o arată motivele lor centrale: șantajul și adulterul.
Elementele de construcție a personajelor sunt de acord cu ideologia literară a comediei. Viziunea clasică cere încadrarea lor într-o...

 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul 'Buy Now")


Pret: 1.00 Euro

Relatia Petrini-Matilda

Relația dintre două personaje dintr-un roman studiat, scris după 1980

Cel mai iubit dintre pământeni
Marin Preda

Romanul a fost publicat în anul 1980 și este un roman subiectiv în care narațiunea se realizează la persoana I, iar faptele sunt prezentate discontinuu și întrerupt, în funcție de conștiința personajului principal. Eugen Simion l-a numit „ roman total”, deoarece poate fi considerat roman de dragoste, de moravuri, politic, intelectual, senzațional, cronică de familie.
Tema se referă la căutarea fericirii prin iubire, dar și maturizarea intelectuală a eroului, Victor Petrini, pe fundalul politic-social al anilor 50-60 ai secolului XX.
Titlul face referire la personajul principal, care este numit așa de...

 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul 'Buy Now")


Pret: 1.00 Euro

Relatia Ghita-Lica

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje într-o nuvelă psihologică studiată.                       

Moara cu noroc
de Ioan Slavici

Relația dintre personajele Ghiță și Lică Sămădăul

Considerat precursorul lui Liviu Rebreanu, Ioan Slavici este primul scriitor care demonstrează că sufletul țăranului și al târgovețului nu este nici simplu, nici liniar, ci se alcătuiește ca un spațiu al dilemelor și al zbuciumului dramatic. Astfel, Slavici realizează o deschidere a prozei românești spre psihologic, fiind un creator de personaje memorabile, un observator lucid și moralist cu vocație de pedagog.
Adept al lui Confucius, Ioan Slavici va aplica și în nuvela „Moara cu noroc” principalele virtuți morale analizate de filozoful chinez: sinceritatea, cinstea, cumpătarea, această operă devenind o pledoarie pentru echilibru moral, ințelepciune, respectarea legilor.
Caracterul realist-psihologic al nuvelei reiese din inspirația dintr-o realitate reprezentativă pentru Ardealul de la sfârșitul sec.al XIX-lea, din accentuarea conflictului interior, din prezența unor teme și...

 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul 'Buy Now")

Pret: 1.00 Euro

Caracterizare Al. Lapusneanul

Caracterizarea personajului Alexandru Lăpușneanul

                                                                                              Costache Negruzzi


Prima nuvelă  istorică din literatura română,”Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi (1808 – 1868), apare la 30 ianuarie1840, în primul număr al revistei „ Dacia literară”, înscriindu-se într-una dintre direcțiile imprimate de programul acesteia,”Introducție”, conceput de Mihail Kogălniceanu și anume inspirarea scriitorilor din istoria patriei.  Pentru crearea acestei nuvele, Negruzzi se inspiră, în principal, din cronica lui Grigore Ureche.
Tema nuvelei ilustrează evocarea unui moment zbuciumat din istoria Moldovei, în timpul celei de a doua domnii a lui...

 (pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul 'Buy Now")

Pret: 1.00 Euro

5 februarie 2017

Rondelul rozelor ce mor - Alexandru Macedonski

Tema și viziunea despre lume într-un text liric simbolist, din opera lui Al. Macedonski

Rondelul rozelor ce mor
Alexandru Macedonski

Rondelurile au fost scrise între anii 1916-1920 și aparțin creației de maturitate a poetului, care le-a publicat în volumul intitulat Poema rondelurilor abia în 1927. Volumul cuprinde 5 cicluri, fiecare având titluri semnificative: Rondeluri pribege, Rondelurile celor patru vânturi, Rondelul rozelor, Rondelul Senei, Rondelurile de porțelan.
Teoritician al simbolismului românesc, Al. Macedonski este preocupat de mujzicalitatea versurilor, de efectele sonore ale cuvintelor, armonizând cu temele: damnării, deziluziile, starea depresivă ori starea de extaz.
Prozodia poezia „Rondelul rozelor ce mor” respectă trăsăturile specifice rondelului: din cele 13 versuri, primele două se constituie în refren pentru strofa a doua, fiind poziționate în finalul acesteia, iar primul vers este și ultimul al poeziei.
„Rondelul rozelor ce mor” a fost creat în 1916 și ilustrează, mai mult decât alte poezii, două dintre trăsăturile ce definesc...

(pentru a obtine integral lucrarea apasati butonul 'Buy Now")


Pret: 1.00 Euro